Astor Business Center No: 42/F Yenimahalle/Ankara +90 (312) 267 33 00

Çalışma Hayatında Ergonomi

Ergonomi Nedir? Ergonomi kelimesi yani “iş bilimi”, Yunanca ergon (iş) ve nomos (yasalar) kelimelerinden türetilmiştir. Ergonomi ve insan faktörleri terimleri genellikle birbirinin yerine veya bir birim olarak IEA (International Ergonomics Associati...