Blog - Kalen Grup

Blog

Çalışma Hayatında Ergonomi

Ergonomi kelimesi yani “iş bilimi”, Yunanca ergon (iş) ve nomos (yasalar) kelimelerinden türetilmiştir. Ergonomi ve insan faktörleri terimleri genellikle birbirinin yerine veya bir birim olarak IEA (International Ergonomics Association) tarafından benimsenen bir uygulama olarak kullanılır.
Devamı +